Jump to Main Content

Bureau LEF

is er voor kinderen en jongeren én voor hun directe leefomgeving, zoals hun ouders, broertjes en zusjes en de school. Ook is bureau LEF er voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bureau LEF biedt ondersteuning wanneer een kind tegen problemen aan loopt en/of wanneer er zorgen zijn om het welbevinden van een kind. Er kan dan tijdelijk ondersteuning gewenst zijn van een deskundige van buitenaf. Iemand die ervaring heeft met uw vraag.

Wij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren o.a. met:      

 • gedragsproblemen

 • gescheiden ouders

 • angstproblemen

 • problemen op sociaal gebied

 • traumatische ervaringen

 • weinig zelfvertrouwen of   faalangst

 • beperkte weerbaarheid

 • somberheidgevoelens en depressieve klachten

 • een verstandelijke beperking                           

 • aandachts- en concentratieproblemen

 • een stoornis binnen het   autistisch spectrum

 • verlieservaringen en rouw


Bureau LEF biedt: spel-en praatgroep KIES voor kinderen van gescheiden ouders, therapie, training en coaching van kinderen en pedagogische ondersteuning voor ouders en scholen.

Bureau LEF bestaat uit Lavinia de Jong, Paulien Mouwen en Marije Schuitemaker. Samen vormen zij een team van: orthopedagogen/ GZ-psychologen/ creatief therapeut/ cognitief gedragstherapeut.

Onze uitgangspunten:

Het vraagt LEF om problemen te erkennen, op te lossen of te accepteren. Wij hebben vertrouwen in het LEF dat kinderen en ouders in zichzelf kunnen aanspreken. Wij gaan graag de samenwerking met u aan.

Centraal in onze ondersteuning staat het (h)erkennen en benutten van eigen kwaliteiten. Daarnaast worden die vaardigheden geleerd waar de specifieke situatie om vraagt.

Onze ondersteuning is altijd tijdelijk en erop gericht dat het kind en zijn omgeving daarna met vertrouwen hun eigen weg kunnen vervolgen.