Jump to Main Content

KIES


KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties en is ontwikkeld door Bureau Klassenwerk. KIES is een preventieve en kortdurende vorm van ondersteuning voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders. KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor een groep van 6 - 10 kinderen. Voor ouders zijn er 2 bijeenkomsten: een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Het programma wordt begeleid door twee gecertificeerde KIES-coaches.

Voor wie?

KIES is bestemd voor álle kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, niet alleen voor kinderen die er zichtbaar moeite mee hebben. Een scheiding is immers voor elk gezin en ieder kind een ingrijpende verandering en elk kind kan baat hebben bij het delen van ervaringen met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie.

Er zijn KIES programma’s voor groep 1 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs, voor het voortgezet onderwijs en voor het speciaal onderwijs.

Doelstellingen

  • Echtscheidingskinderen een neutrale plek bieden, waar het even helemaal draait om hen en wat alles voor hen betekent.

  • Echtscheidingskinderen leren omgaan met hun veranderende situatie door:
    - bewustwording en leren inzetten van hun eigen mogelijkheden
    -het aanleren van vaardigheden zoals; opkomen voor zichzelf en praten over gevoelens en gedachten
    -de echtscheiding beter te leren begrijpen

  • Stimuleren van de communicatie tussen ouders en kinderen

Werkwijze

In elke bijeenkomst staat een thema centraal, zoals ‘gevoelens’, ‘omgaan met veranderingen’, ‘afscheid’, ‘vertrouwen’ en ‘hulp vragen’. Omdat KIES vraaggericht werkt, wordt er ook veel aandacht besteed aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Door middel van gesprek, spel en creatieve werkvormen wordt hierop in gegaan. Het verhaal van de kinderen blijft binnen de groep. Alleen als het duidelijk in haar/zijn belang is, worden ouders en/of derden geïnformeerd, na overleg met het kind.  

Effectiviteit

Kinderen die het KIES programma hebben gevolgd begrijpen de scheiding beter en weten beter wat te doen als er problemen zijn. De band met zowel hun vader als hun moeder is beter na het volgen van KIES. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht, onder leiding van echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt (2005). In dit onderzoek beoordelen ouders en kinderen het KIES programma gemiddeld met een 8,5.