Jump to Main Content

Beeldende therapie

Therapie helpt kinderen en jongeren bij problemen op sociaal-emotioneel gebied én bij het verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen. In beeldende therapie wordt niet alleen gepraat, maar is het beeldend vormgeven een belangrijk onderdeel van de therapie. Creatieve activiteiten vormen een extra communicatiemiddel en helpen  kinderen uitdrukking te geven aan hun gevoelens en gedachten. Bovendien biedt het de mogelijkheid te leren door ‘doen en ervaren’.

Doelstellingen

  • Afname en/of opheffen van klachten en/of probleemgedrag

  • Verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen

  • Op gang brengen van veranderingen en aanleren van nieuwe vaardigheden

  • Vergroten van het zelfinzicht en ontdekken van eigen mogelijkheden en sterke kanten

Voor wie?

Bureau LEF biedt beeldende therapie voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar. Kinderen en jongeren bij wie er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling al dan niet door het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. De klachten en het probleemgedrag van deze kinderen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er is bijvoorbeeld sprake van somberheids- of angstgevoelens, moeizaam contact met leeftijdgenoten of klachten als bed plassen en nachtmerries. Het kind vertoont opvallend teruggetrokken, afhankelijk of juist dominant en opstandig gedrag. Bij ingrijpende gebeurtenissen kan gedacht worden aan echtscheiding van ouders, ziekte of overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, agressie, pesten, een ongeluk of een ziekenhuisopname.    

Werkwijze

Therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag. Voor elk kind worden in overleg individuele doelstellingen opgesteld waar in de therapie aan gewerkt zal worden. Naast gespreksvoering wordt gebruik gemaakt van creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en het werken met klei, gips, stof of hout. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie. De frequentie is doorgaans eenmaal per week één uur. Belangrijke anderen voor het kind, zoals de ouders en de school, worden bij de therapie betrokken.