Jump to Main Content

Kies op school

Preventieve functie

Op school staat het stimuleren van ontwikkeling en ontplooiing van kinderen centraal. Indien een kind een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding meemaakt, kunnen deze basisprincipes (tijdelijk) in het geding komen. Op school kan dit tot uiting komen in verminderde leerprestaties, concentratieproblemen,  problemen in sociale contacten, gedrags- en/of emotionele problemen. Zeker met het toenemende aantal echtscheidingen, kan dit voor de leerkracht een extra belasting vormen. Door het realiseren van KIES-groepen onder begeleiding van deskundigen, creëert de school een zorgaanbod voor deze kinderen met een preventieve functie. Het kind heeft een neutrale plek om zijn ervaringen te delen en zijn vragen te stellen, waar het voorheen wellicht mee rond bleef lopen. Bovendien heeft de KIES coach een signalerende rol en kunnen (ernstige) problemen vroegtijdig gesignaleerd en onderkend worden.

Vertrouwd en laagdrempelig

Een echtscheidingsituatie is voor een gezin veelal een moeilijke situatie op zowel emotioneel, financieel en sociaal gebied. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken in de opvoeding van kinderen. Wij zijn echter van mening dat we als maatschappij verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van de kinderen wanneer een gezin een moeilijke periode doormaakt. In een emotionele situatie als een echtscheiding, zullen kinderen niet álles met hun ouders kunnen bespreken. Een mogelijkheid tot lotgenotencontact kan dan uitkomst bieden voor zowel kinderen als ouders. De school vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven van kinderen en is voor hen een vertrouwde omgeving. Ook ouders ervaren school meestal als een veilige plaats, waar kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd worden. De school lijkt derhalve een zeer geschikte en laagdrempelige plaats om de spel- en praatgroep KIES aan te bieden.