Jump to Main Content

Kind en echtscheiding

Jaarlijks krijgen ongeveer 35.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Echtscheiding mag dan ‘gewoon’ zijn geworden in onze huidige samenleving, voor alle betrokken gezinsleden is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis, die een grote invloed op hun leven heeft. De gevoelens, reacties en gevolgen voor kinderen zijn divers, maar bij allen is er sprake van veranderingen en onzekerheden. Deze kunnen onder meer invloed hebben op het psychische welbevinden, de schoolprestaties, de sociale contacten en de zelfwaardering. Kinderen moeten leren omgaan met een ingrijpende verandering in hun leven.

In diverse onderzoeken geven kinderen aan dat het hen helpt om te praten over de scheiding. Ouders zijn een zeer belangrijke steun voor kinderen en kinderen willen graag een open en eerlijke communicatie met hen. Toch zijn er ook zaken die kinderen lastiger vinden om met hun ouders te bespreken, omdat ze loyaal zijn aan beiden en hen niet bezorgd willen maken. Kinderen van gescheiden ouders noemen dat zij praten met lotgenoten ook heel waardevol vinden, omdat die hen goed begrijpen en adviezen kunnen geven.

Bureau LEF biedt een spel- en praatgroep KIES voor kinderen van gescheiden ouders. Bij KIES staat het delen van ervaringen met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie centraal. Kinderen leren omgaan met de veranderende situatie en de communicatie tussen de kinderen en hun ouders wordt gestimuleerd.