Jump to Main Content

Ouders en school

Zowel ouders als scholen kunnen bij bureau LEF terecht voor vragen op het gebied van opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren. Door onze ruime en gevarieerde ervaring binnen de jeugdhulpverlening en het onderwijs, kunnen we aan diverse hulpvragen voor ondersteuning beantwoorden. Wanneer we zelf niet over de gewenste expertise beschikken, zullen we u doorverwijzen naar professionals op het betreffende gebied. Leg uw vraag gerust aan ons voor, zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar een passend antwoord.

Bureau LEF biedt onder meer:

- Ondersteuning bij opvoedingsvragen van ouders

- Spel- en praatgroep KIES binnen scholen

- Therapie en trainingen voor kinderen op school

- Workshop voor scholen: 'Kind en echtscheiding'

- Workshop voor ouders: 'Kinderen in echtscheidingssituaties' '