Jump to Main Content

School

Hulpaanbod voor kinderen binnen de school

Binnen een schoolsituatie krijgen professionals met regelmaat te maken met kinderen en jongeren die baat hebben bij extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Veelal wordt hiervoor doorverwezen naar een externe hulpvoorziening. Het realiseren van ondersteuning binnen de directe omgeving, kan echter belangrijke voordelen bieden boven doorverwijzing naar een externe hulpverleningsinstantie:

  • een hulpaanbod binnen de vertrouwde omgeving maakt het aangaan ervan meer laagdrempelig

  • de afstand tot de hulpverlener wordt letterlijk en figuurlijk verkleind

  • er is een goed uitgangspunt voor nauwe samenwerking tussen verschillende betrokken partijen (school, ouders, hulpverlener), wat de effectiviteit vergroot

Om deze redenen biedt bureau LEF de mogelijkheid voor KIES, therapie en trainingen op locatie. Wij komen op tijdelijke basis naar de school en dragen verantwoordelijkheid voor het gehele proces van hulpverlening: vanaf de aanmelding tot aan afsluiting. De school draagt zorg voor enkele randvoorwaarden met betrekking tot ruimte- en materiaalgebruik. 

Themabijeenkomsten voor schoolteams

Bureau LEF biedt informatiebijeenkomsten en workshops over: echtscheiding, beeldende therapie, seksualiteit, (zeer) moeilijk lerende kinderen binnen het regulier onderwijs.