Jump to Main Content

Therapie

Wat is therapie?

Therapie helpt kinderen en jongeren waarbij sprake is van problemen op sociaal-emotioneel gebied en helpt kinderen en jongeren bij het verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen. Middels therapie wordt gewerkt aan afname en opheffen van uiteenlopende klachten en/of probleemgedrag, het op gang brengen van veranderingen en het aanleren van nieuw gedrag. Therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. Belangrijke personen voor het kind, zoals de ouders en de school, worden nauw betrokken bij de therapie.

Bureau LEF biedt:

- Beeldende therapie

- Speltherapie

- Cognitieve Gedragstherapie