Jump to Main Content

Trainingen

Bureau LEF verzorgt trainingen voor sociale vaardigheden en voor weerbaarheid. Sociaal gedrag en weerbaarheid zijn vaardigheden die je nodig hebt om op een prettige manier met anderen om te gaan, bijvoorbeeld thuis, op school, in de buurt en de sportclub. Samen spelen, je verplaatsen in een ander, opkomen voor jezelf, omgaan met kritiek en complimenten, vriendschappen sluiten: voor de één is dat gemakkelijker dan voor de ander. Sommige kinderen en jongeren hebben baat bij extra ondersteuning bij het leren van deze vaardigheden.

Voor wie?
De trainingen zijn bedoeld voor jongens en meiden die problemen tegenkomen in sociale situaties.

Voor de sociale vaardigheidstraining kunnen deze problemen heel divers zijn. Bijvoorbeeld; moeilijk kunnen samenwerken, erg verlegen zijn, veel opscheppen, gepest worden of vaak ruzie hebben. Wat de kinderen gemeen hebben, is dat ze iets moeilijk vinden in het contact met anderen.

De weerbaarheidtraining is met name voor kinderen die niet voldoende voor zichzelf opkomen. In overleg wordt bekeken welke training het beste bij het kind past.

Doel van de trainingen
Het doel van de trainingen is kinderen vaardigheden aanleren die hen in staat stellen op een ontspannen en plezierige manier om te gaan met anderen.
De sociale vaardigheidstraining stelt zich ten doel kinderen vaardigheden te leren waardoor ze meer zelfredzaam zijn in het aangaan en onderhouden van contacten met anderen.
Het doel van de weerbaarheidtraining is dat kinderen beter voor zichzelf en hun eigen mening opkomen, dat ze hun wensen en grenzen kennen en deze kunnen aangeven aan anderen.

Werkwijze
• Beide trainingen bestaan uit 12 bijeenkomsten van 1½ uur.
• De training wordt gegeven in een groep van 6-8 deelnemers en begeleid door twee trainers. In een groep leren kinderen niet alleen van de trainers die model staan, maar vooral ook van elkaar. De groep vormt een sociale situatie waarbinnen de deelnemers de vaardigheden direct met elkaar oefenen. De trainers dragen zorg voor een veilige, gestructureerde en stimulerende omgeving.
• Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals gespreksvoering, rollenspellen, creatieve werkvormen en oefenopdrachten.
• Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen een opdracht waaraan ze samen met hun ouders en/of leerkracht kunnen werken. Steun van ouders en/of de leerkracht is onmisbaar. Zij kunnen de brug slaan tussen de situatie in de training en situaties thuis en op school. Dit is van groot belang voor het realiseren van blijvende veranderingen.