Jump to Main Content

Wie zijn wij?

 

Lavinia de Jong is afgestudeerd creatief therapeut (beeldend) en orthopedagoog. Zij is 8 jaar werkzaam geweest binnen een instelling voor moeilijk lerende kinderen en jongeren. In eerste instantie verbonden aan de crisisopvang van de residentiele tak, later als therapeut binnen de ambulante afdeling. Hier behandelde zij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek, waaronder sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en angstproblematiek. Momenteel is zij naast bureau LEF werkzaam als behandelaar op een polikliniek voor forensische psychiatrie, waar zij voornamelijk werkt met jeugdigen met gedragsproblemen en delinquent gedrag. Ook is Lavinia momenteel bezig met de postacademische opleiding ‘Cognitieve- en Gedragstherapie’. Lavinia volgde de training tot gecertificeerd KIES-coach. Bovendien heeft zij samen met Femke van der Gun onderzoek gedaan naar de beleving van kinderen in echtscheidingssituaties. Naar aanleiding van dit onderzoek schreven zij het boek ‘Echtscheiding kiezen voor het kind. In gesprek met kinderen over hun ervaringen na de scheiding van hun ouders’.

Registraties & lidmaatschappen

  • NVO lidmaatschap
  • NVO geregistreerd basis orthopedagoog
  • VGCT lidmaatschap, aspirant
  • KIES-coach

Bureau LEF werkt samen met Praktijk Paulien Mouwen

Paulien Mouwen is afgestudeerd orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij heeft 6 jaar,  in een Medisch Kleuterdagverblijf, ouders begeleid van jonge kinderen met gedragsproblemen. Vervolgens heeft zij 10 jaar gewerkt  in een instelling voor jongeren en jong volwassen met gedragsproblemen en vijf jaar in een instelling voor jongeren met een psychiatrische stoornis en gedragsproblemen. Paulien is ook verbonden aan de huisartsenpraktijk Binnenstad Utrecht waar zij ouders kortdurend begeleid als er signalen zijn dat het niet goed gaat met hun kind.  Zij gebruikt in haar behandeling speltherapie voor het jonge kind in combinatie met gedragstherapie. De therapie voor oudere kinderen en jong volwassenen bestaat deels uit gesprekken (cognitieve gedragstherapie) maar ook uit  verbeeldend werken met materialen. Zij gebruikt bij traumatische ervaringen ook wel EMDR, waarvoor zij nu een vervolgopleiding volgt.

Registraties & lidmaatschappen

  • NVO lidmaatschap en
  • NVO geregistreerd basis orthopedagoog;
  • BIG  geregistreerd GZ-psycholoog;
  • VGCT lidmaatschap, aspirant
  • EMDR basistherapeut